Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het doel van de regeling is:

• om klachten van klanten en medewerkers van ons kantoor naar tevredenheid op te lossen;
• om de hoogte te worden gebracht van situaties waarin een medewerker van ons kantoor zich niet gedraagt zoals verwacht mag worden;
• om de aan ons kantoor te stellen kwaliteitseisen te waarborgen;
• om van de klachten te leren en zo nodig wijzigingen aan te brengen in onze eigen organisatie.

Hoe dient u uw klacht in:

• mondeling
• schriftelijk

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:
• uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of uw e-mailadres;
• een duidelijke omschrijving van de klacht;
• de naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
• de reden waarom u de klacht indient;
• omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht

Wij behandelen uw klacht/opmerking op de volgende wijze:

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht reageren we of telefonisch of schriftelijk om de klacht af te handelen, of de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen. Volstaan we in eerste instantie met een bevestiging van de ontvangst van uw klacht, dan proberen we om binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht deze af te handelen. Bij onze inhoudelijke reactie op uw klacht zullen wij u aangeven op welke wijze wij uw klacht willen afhandelen. Als dat niet direct kan, zullen wij aangeven binnen welke termijn we verwachten dat de klacht afgehandeld kan worden.